PINHEAD PEPPER AND SKIN

PINHEAD PEPPER AND SKIN

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

PINHEAD PEPPER AND SKIN DENSITY MOISTURE QUALITY AS PER SAMPLE LOAD IN 20’ LOAD IN 40’HC
PINHEAD 0.7-1.5 MM ABOUT 250 G/L  12% QUALITY AS PER SAMPLE 8 MTS 20 MTS
PINHEAD1-1.5 MM ABOUT 250 G/L  12% QUALITY AS PER SAMPLE 8 MTS 20 MTS
PINHEAD 1-2MM ABOUT 260 G/L  12% QUALITY AS PER SAMPLE 8 MTS 20 MTS
PINHEAD 1.5-2.5 MM ABOUT 270 G/L  12% QUALITY AS PER SAMPLE 8.5 MTS 20 MTS
BLACK PEPPER SKIN ( HUSK ) NA 12% QUALITY AS PER SAMPLE 7 MTS 15 MTS
WHITE PEPPER SKIN NA 13% QUALITY AS PER SAMPLE 8 MTS 20 MTS
 

Sản phẩm tương tự