QUẾ VỤN

QUẾ VỤN

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

BROKEN CASSIA VO   MOISTURE   FOREIGN MATTER LOAD IN 20’ LOAD
IN 40’/ 40’HC
BROKEN CASSIA 2% 2% MIN 13.5% MAX 1% MAX 9 MTS 20 MTS
BROKEN CASSIA 2.5% 2.5 % MIN  13.5% MAX 1% MAX 10 MTS 21 MTS
BROKEN CASSIA 3% 3% MIN 13.5% MAX 1% MAX 11 MTS 23 MTS
BROKEN CASSIA 3.5% 3.5% MIN 13.5% MAX 1% MAX  12 MTS  24 MTS
BROKEN CASSIA 4% 4% MIN 13.5% MAX 1% MAX 12 MTS 24 MTS
BROKEN CASSIA 4.5% 4.5% MIN 13.5% MAX 1% MAX  12 MTS  24 MTS 
BROKEN CASSIA 5% 5% MIN 13.5% MAX 1% MAX 12 MTS 24 MTS

Sản phẩm tương tự